Kurslar

Çocukların üretken düşüncelerini güçlendiren, özgüveninin artmasına katkıda bulunan, özgürlük ve özgünlük bağlamında isabetli kararlar almasına yardımcı olacak resim eğitimi ile desteklenmesi çok önemlidir. Özgür düşünen çocuk bireyler özgün, özgün olan çocuk birey de özgürdür. Resim eğitimi çocuklara kendini anlatabileceği bir dil kazandırır. Bazı araştırmalarda resim eğitimi alan çocuklarda depresif etkiler, içe kapanmalar engellenir ve aile içerisindeki iletişiminde güçlendiği gözlemlenmiştir. Ayrıca çocuğun düşsel gücünün artırılarak göz ile beraber düşündürmeye çalışması sağlanmaktadır.

Çocuk Kursları

Kuşkusuz ki sanat; geçmişte bugünde ve gelecekte hayatımızın en önemli parçalarından biridir. Yaratıcılığın ve hayal gücünün ifadesidir. Duygularımızı ve düşüncelerimizi sanatın farklı alanlarını kullanarak ortaya çıkartır ve paylaşırız. Hiç birimiz yoktan var edemeyiz. Yaptığımız bir tasarım yaşamımızdaki tüm bilgi ve birikimlerimizin toplamıdır.Bu yüzden Kooperatif üyelerimizin çocukları için Temel Sanat ve Resim Kursu, ileride Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarım, Heykel,Seramik ve bunun gibi birçok tasarım tabanlı meslek eğitimi gençler için bir ön hazırlık gibi görülebilir. Bunun yanında Temel Sanat Kursu resim yapmak isteyen veya yapan yetişkinler için tekniklerini geliştirmek için alabilecekleri önem bir kurstur olacaktır.

Müzik çocukların kendini ifade etme yeteneklerini geliştirir, estetik, yaratıcı ve yapıcı düşünme kapasitelerini artırır. Müzikle birlikte disiplin gibi konular çocuğa yavaş yavaş aşılanabilir. Müzik akademik performansı da olumla etkiler. Okul öncesi öğrencilerinin daha çabuk ve kolay okuma yazmayı başarmasını, okul çağındaki çocukların daha hızlı okumalarını, yazma, anlama ve düşünmede öğrenme güçlüğü çeken çocukların eğitimleri; sınav hazırlığı dönemindeki öğrencilerin sınav stresi ve sıkıntılarının azaltılması yine müzikle başarılabilir.Güzel Sanatlara yetenekli öğrenciler,öğretmenleri tarafından gözlemlenip, çocuğun kendini geliştirebilmesi için özel olarak ilgileneceklerdir.